جستجو

آموزش لود ریتم - سانگ و صدا در ارگ های یاماها

آموزش لود ریتم - سانگ و صدا در کیبورد های یاماها

مراحل لود ریتم و سانگ و صدا یکسان و شبیه به هم است که با ذکر یک مثال آن را توضیح میدهیم.

( فایل های صدا پسوندREG - فایل های ریتم پسوند STY - و فایل های سانگ پسوند MIDI دارند.)

  1. ابتدا ریتم ها(صدا - سانگ) را داخل فلاپی یا کول دیسک مربوط به ساز کپی میکنیم
  2. سپس فلاپی یا کول دیسک را داخل ساز قرار میدهیم
  3. برای لود ریتم , یکی از کتگوری های STYLE را انتخاب میکنیم
  4. سپس با کلید جهت راست روی DISCK میرویم
  5. ریتم های ریخته شده اینجا قابل مشاهده است.

برای لود صدا گزینه Registraton Bank را زده و از مرحله 4 اجرا میکنیم

برای لود سانگ گزینه SONG را انتخاب کرده و از مرحله 4 اجرا میکنیم